Strefy czasowe

 

Informacja dla słuchaczy spoza Polski:

 

Szanowni Państwo,
Jak wiecie, kilka godzin i dni po wieczornych premierach nadajemy powtórki audycji zarówno dla słuchaczy w kraju jak i dla osób mieszkających w innych krajach, innych strefach czasowych. Aby nie przegapić premierowego wydania lub powtórki prosimy sprawdzić jaka jest różnica w czasie – in plus lub in minus – między państwa strefą a europejską strefą czasową. Pragniemy poinformować – a właściwie przypomnieć, że nasza emisja odbywa się według tejże strefy i czasu obowiązującego w Polsce.
Patrz – godziny emisji audycji na stronie Ramówka .
I tak, nadajemy:

– od ostatniej niedzieli Marca
według Czasu Środkowo-Europejskiego Letniego
CEST / GMT+2 / UTC+2
(20:00 CEST = 18:00 UTC)

– od ostatniej niedzieli Października
według Czasu Środkowo-Europejskiego (tzw. zimowego)
CET / GMT+1 / UTC+1
(20:00 CET = 19:00 UTC)

UWAGA!
Przy obliczaniu godziny emisji wg Państwa strefy czasowej proszę wziąć również pod uwagę, że tam gdzie występuje zmiana czasu z zimowego na letni i odwrotnie, nie zawsze ma ona miejsce w tym samym dniu co w Polsce. Więcej pomocnych informacji – pod tymi linkami:  Czas_letni  i  Strefa_czasowa

 

 

Na skróty:


____________________________

Sprawdź, która godzina jest teraz w Polsce
https://time.is/Poland
____________________________

Przykładowe różnice w czasie:

 

– Półkula Północna (Zachód)

Godz. 20:00 (8:00 pm) w Trójmieście to dopiero godz. 14:00 (2:00 pm) w Toronto, ONT. Różnica wynosi -6 godzin i latem i zimą. (EST  / GMT-5 / UTC-5  zimą i  EDT / GMT-4 / UTC-4  latem).
https://time.is/Toronto

Godz. 20:00 (8:00 pm) w Trójmieście to dopiero godz. 11:00 am w Vancouver, B.C. Różnica wynosi -9 godzin i latem i zimą. (PST  / GMT-8 / UTC-8  zimą i  PDT / GMT-7 / UTC-7  latem).
https://time.is/Vancouver

 

– Półkula Północna (Wschód)

Godz. 20:00 (8:00pm) w Trójmieście to już godz. 4:00 am w Tokyo. Różnica wynosi plus 8 godzin podczas zimy w Japonii i plus 7 latem (JST  / GMT+9 / UTC+9  zimą i  latem – brak czasu letniego w Japonii).
https://time.is/Tokyo

 

– Półkula Południowa (Zachód)

Godz. 20:00 (8:00 pm) w Trójmieście to dopiero godz. 15:00 (3:00 pm) zimą w Montevideo i Buenos Aires oraz 16:00 (4:00 pm) latem. Różnica wynosi minus 5 godzin podczas zimy w Urugwaju i Argentynie oraz minus 4 godziny  tamtejszym latem. (UYT, ART / GMT-3 / UTC-3  zimą i  latem – brak czasu letniego w UY i ARG).
https://time.is/Montevideo

 

– Półkula Południowa (Wschód)

Godzina 20 (8pm) w Trójmiescie to już 04 am następnego dnia w Sydney zimą lub 06 am rano następnego dnia w Sydney latem. Różnica wynosi plus 8 godzin zimą w Australii (ST / GMT+10 / UTC+10)  lub +10 godzin latem w Australii  (DS / GMT+11 / UTC+11). 
https://time.is/Sydney 

 


Dobrego odbioru życzy
Zespół Gdyni Radio!

__________________________
„Gdynia Radio – świat w dobrym tonie!” ®